കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, February 21, 2013

നേര്‍ച്ചക്കോഴികള്‍

ഇറച്ചിയ്ക്കായി വളര്‍ത്തുന്ന കോഴികള്‍
വെളുപ്പിനെഴുന്നേറ്റ്‌ കൂവാറില്ലാ....

പൂവന്‍, പിടയ്ക്കു മേലേ കയറി
സവാരി ഗിരി ഗിരി നടത്താറുമില്ലാ.... :-(

No comments:

Post a Comment