കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, February 12, 2013

പര്‍ദേസി പര്‍ദേസി....

ട്രെയിനിലെ അന്ധഗായകര്‍ പാടുന്ന പാട്ടില്‍
"പര്‍ദേസി പര്‍ദേസി.... "
എന്ന പാട്ടുണ്ട് വിട്ടുപോവാതെ ഓര്‍മ്മയില്‍ ....

പരന്ന കല്ലിന്‍കഷ്ണങ്ങള്‍ വിരലുകള്‍ക്കിടയില്‍ തിരുകി-
യവ തമ്മില്‍ കൊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം
ചെവി തുളയ്ക്കുന്നതും
ഹൃദയമിടിപ്പു കൂട്ടുന്നതുമാണ്....

അന്യരുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് മുതലെടുത്തു ജീവിക്കുന്ന
വലിയ റാക്കറ്റിന്റെ ചൂണ്ടകൊളുത്തില്‍ കോര്‍ത്ത
വെറും മണ്ണിരകള്‍ മാത്രമാകുന്ന ജന്മങ്ങള്‍ .... :-(

എന്തൊക്കെയായാലും കൂട്ടരേ...
നിങ്ങള്‍ ഭിക്ഷാടനത്തെ ഒരിക്കലും
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് ...

നിങ്ങള്‍ പിച്ചപാത്രത്തില്‍ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന
നാണയത്തുട്ടുകള്‍ അല്ല അവര്‍ക്കാവശ്യം....
ആ ദുരിതജീവിതത്തില്‍ നിന്നൊരു മോചനമാണ് .......

No comments:

Post a Comment