കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, May 31, 2012

പ്രണയത്തിന്റെ വിരോധാഭാസങ്ങള്‍

എല്ലാവര്‍ക്കും അവരാവരുടെ പ്രണയം മഹത്തരവും
അപരന്റെ പ്രണയം വെറും പൈങ്കിളിയോ
കപടതയോ ആയി തോന്നും...

LABEL : ഹെന്തൊരു വിരോധാഭാസം...!!!

1 comment:

  1. എല്ലാം ആപേക്ഷികം മാത്രം

    ReplyDelete