കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Tuesday, June 28, 2011

പ്രിയനന്ദിത


സൈബര്‍ വഴിയില്‍ എത്രയോ നന്ദിതമാര്‍ ..

അവളുടെ കവിതകള്‍ പോലെ

പെട്ടെന്ന് പടര്‍ന്നു കയറി,

മനസ്സില്‍ നീറ്റുണര്‍ത്തി

പാതിയില്‍ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നവര്‍ .."

ഹാ.. :-(

No comments:

Post a Comment