കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, April 24, 2013

പ്രണയത്തിന്റെ ലിപ്യേതരഭാഷ്യങ്ങള്‍
നിന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന
ഓരോ മിന്നല്‍പിണരിലും
വാക്കിന്റെ ഇരുതലവാള്‍ തിളക്കം കാണാം....

നിന്റെ ആകാശവിതാനത്തില്‍
മിന്നി മായുന്ന വെള്ളിനാഗങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ,
ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടിതാളം കേള്‍ക്കാം....

നിന്റെ ഭൂമിയുടെ ശൂന്യസ്ഥലികളില്‍
പെയ്തു നിറയുന്ന വിളറിയ മഴയുടെ
സൂചികുത്തുകളേല്‍ക്കാം....

നിന്റെ കടലാഴങ്ങളില്‍
വീണു ചിതറുന്ന മിഴിനീര്‍പൂക്കളില്‍
സ്നേഹത്തിന്റെ ഉപ്പു രുചിക്കാം.....

ആവിപാറുന്ന നമ്മുടെ നിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കിടയിലും
ആത്മാവു വെന്തുനീറ്റിയ
ഉന്മത്തഗന്ധം തിരയാം....

അവയിലെല്ലാം പ്രാചീനമാമൊരു
ലിപ്യേതരഭാഷ്യത്തിന്റെ ശബ്ദചിന്ഹങ്ങള്‍
നിനക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാം....

1 comment:

  1. ലിപ്യേതരം എന്ന പുതിയവാക്ക് മലയാലഭാഷയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു

    ReplyDelete