കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Sunday, May 19, 2013

അസമയത്തെക്കുറിച്ചൊരു അധോതല കിന്നാരം
രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ടൈംസോണില്‍
ഇരിക്കുന്ന മനസ്സുകള്‍
അതിവേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചു
ആകാശത്തിനും,
ഭൂമിയ്ക്കും,
ഗന്ധര്‍വ്വലോകത്തിനുമപ്പുറം
ശൂന്യമായൊരിടത്തു കണ്ടു മുട്ടുമ്പോള്‍
ഇരുവര്‍ക്കുമിടയിലൊരു
ജെറ്റ്‌ ലാഗ് സംഭവിക്കും...

അവന്‍, അവള്‍ക്ക് മുന്‍പേ
ഉമ്മകള്‍ കൈമാറുകയു -
മതിന്റെ തരംഗദൈര്‍ഘ്യം
അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് അവളാ -
ഉമ്മകളുടെ നേര്‍ത്ത പ്രതിധ്വനികളെ
പേര്‍ത്തും പേര്‍ത്തുമുമ്മ വെച്ചു
തിരിച്ചയയ്ച്ചു കൊണ്ടൊരു കാലഭേദിയായ
മതിഭ്രമത്തിലാവും ഇരുവരുമപ്പോള്‍ .

അവനവന്റെ സമയത്തെയൊരു
ദാലി ചിത്രമാക്കുന്നു..
അവനവളുടെ സമയത്തെയുരുക്കിയാ
ദാലി ചിത്രത്തിലൊഴിക്കുന്നു.

സമയവും പ്രകാശവുമൊരു കുപ്പിക്കുലുക്കലിലൊ-
ന്നാക്കിയവര്‍ നിഴല്‍ഘടികാരം വരയ്ക്കുന്നു.
അതിന്റെ സൂചികളെ അവള്‍ പിന്നിലേക്കും
അവന്‍ മുന്നിലേക്കും കറക്കുന്നു.
അവര്‍ , ഒന്നെന്ന സമയരൂപത്തിലൊന്നാവുന്നു.

അപ്പോളവരുടെ പ്രണയമാ -
ത്രിശങ്കുവിന്റെ അസന്നിഗ്ദ്ധതയില്‍
ഹര്‍ഷോന്മാദപുളകിതമാവുന്നു.

(inspired by അതിമഴ.....)

4 comments:

  1. Melting time in the heart of the clock..... Able to feel surrealism in the first part up-to ജെറ്റ്‌ ലാഗ് സംഭവിക്കും ..... പിന്നീട് ചിന്തകള്‍ ഉരുകി ഒലിക്കാതെ, ഒരു പാറക്കല്ലുപോലെ, നിയതരൂപമില്ലാതെ......

    ReplyDelete
  2. ദാലി ചിത്രം പോലെ

    ReplyDelete
  3. സുഖമുള്ളോരു ജെറ്റ്‌ ലാഗ്‌..അങ്ങനേ അലസ അലസമായി..ഒഴുകിയൊഴുകി..ആഹ്‌..ഇഷ്ടായി..!

    ReplyDelete