കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, February 28, 2013

എന്റെ കാല്‍പ്പാടുകളെനിക്ക് മായ്ക്കണം....

എരിഞ്ഞു തീരും മുന്‍പ്,
നടന്നു കേറിയ വഴികളിലൂടൊക്കെയും
എനിക്ക് തിരിച്ചു നടക്കണം....

ആരുടെയൊക്കെയോ മനസ്സില്‍ പതിഞ്ഞ
എന്റെ കാല്‍പ്പാടുകളെനിക്ക് മായ്ക്കണം....

ഭൂമിയില്‍ എന്റേതായ ഒരു അടയാളവും
ബാക്കി വെയ്ക്കാതെ
എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം... :)

ലേബല്‍ : അത്യാഗ്രഹം

No comments:

Post a Comment