കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Saturday, November 03, 2012

സ്മൈലി / Smiley

വാക്കുകള്‍ അപ്രസക്തമാവുന്ന
ചില പ്രസക്തമായ അവസരങ്ങളില്‍
സ്മൈലിയോളം അര്‍ത്ഥവത്തായ പ്രതികരണം
മറ്റൊന്നില്ലാ....

വാക്കിന്റെ പ്രയോഗം ഒരുവന്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പോലെ
സ്മൈലിയുടെയും സന്ദര്‍ഭോചിതമായ ഉപയോഗം
പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള്‍ ..... :)

No comments:

Post a Comment