കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Monday, October 08, 2012

ചുവന്നാക്ഷരങ്ങള്‍

കണ്ണീരാല്‍ എത്ര കഴുകിയിട്ടും ചുവന്നു ചുവന്നിരിക്കുന്നു
നെഞ്ചില്‍ നീ കോറി വരഞ്ഞ പ്രണയാക്ഷരങ്ങള്‍ ....

1 comment:

  1. നെഞ്ചില്‍ കോറിയാല്‍ ചുവപ്പ് തന്നെ

    ReplyDelete