കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, September 12, 2012

നിത്യഹരിത പ്രണയം

കൊഴിഞ്ഞു പോവേണ്ടവര്‍ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും...
പകരം പുതിയ ഇലകള്‍ തളിര്‍ക്കും...
മരം അതിന്റെ യുവത്വം നിലനിര്‍ത്തും..
പ്രണയം നിത്യഹരിതമാകും..... :)

No comments:

Post a Comment