കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Thursday, July 19, 2012

യാത്രാമൊഴി

മസ്ക്കറ്റിന്റെ മണല്‍ക്കാട്ടില്‍ ഒരു മരുപ്പച്ചയാവാന്‍,
എന്‍റെ ഉത്തരാധുനിക ഇന്തോ-അറബ് പാചകരീതികള്‍
പാവം അറബികളില്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ ... (ഹെന്റെ റബ്ബേ....)
ഞാന്‍ (വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കുള്ള പുഷ്പക് വിമാനത്തില്‍ ) പറക്കുന്നു....

ഈ അക്ഷരലോകത്തു നിന്നും അടരുവാന്‍ വയ്യാതെ.....

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം

Sandeep Ayyaril Krishnan

No comments:

Post a Comment