കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, July 04, 2012

സത്യാസത്യങ്ങള്‍

നിങ്ങള്‍ എവിടെ അസത്യത്തെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും
നിങ്ങളിലെ സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുകയാണ്.

3 comments:

  1. വല്ലാത്ത തരം ചിന്തകളിലൂടെയാണല്ലോ സന്ദീപേ നീ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്..വളരെ നല്ല കാര്യം..അന്വേഷിക്കുക..തുടരെ തുടരെ..

    ReplyDelete