കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Wednesday, June 08, 2011

പീലാത്തോസ്സിന്‍റെ സുവിശേഷം.. 12:6


ഇന്നലെ രാത്രിയില്‍ ഞാന്‍ കണ്ട

എന്‍റെ പ്രിയ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

ഇന്ന് രാവിലെയെന്നെയറിയില്ലെന്നു

ചൊല്ലി കൈകഴുകി..

No comments:

Post a Comment