കൂട്ടരേ.. ഒന്ന് ലൈക്കീട്ടു പോകൂ...

Saturday, November 26, 2011

മരണസന്ധി


ജീവിതാസക്തിയുള്ളവര്‍ 
മരണത്തെ ഭയന്ന് മരിക്കുന്നു... :)

3 comments:

  1. ജീവിതസക്തിയുള്ളവര്‍ ഓരോ നിമിഷവും മരിക്കുന്നു, അല്ലെ?

    ReplyDelete